AI räddar synen för diabetiker

1:28 min

Ögonskador hos diabetiker märks inte förrän sent, och för att undvika synskador är behovet av regelbunden ögonbottenfotografering stort. För att hinna med alla patienter testas i Indien artificiellt intelligenta datorer för ställa diagnoser.

Det går i flygande fläng när ögonläkaren Nithya Sridharyan på Aravindsjukhuset i Madurai ska gå igenom synen och ordinera medicin till 60 patienter på en dryg timme. Hur ska hon hinna titta på tusentals ögonbottenbilder från diabetiker också skickade från vårdcentraler och diabetesmottagningar?

Det är det här som fått Aravindsjukhuset att inleda ett forskningsprojekt med IT-jätten Google där ett artificiellt intelligent datorprogram gått igenom mer än 100 000 ögonbottenfoton med satta diagnoser och själv komma fram till hur sjukdomstecknen ser ut.

Datorprogrammet har testats och gav sedan rätt diagnos i mer än 90 procent av fallen, lika bra som ögonläkare.

Nu har systemet också testats skarpt på patienter i Indien och då kommer det till samma slutsats som ögonläkarna för det mesta.

– Diagnoserna överenstämmer nästan 80 procent. Vi tänker expandera det här snabbt. För det är så viktigt att hinna kolla många, säger Anil Joseph på Aravinds forsknings- och utbildningsinstitut.

I världen finns minst 400 miljoner diabetiker. Var femte riskerar att bli blind om inte de smygande förändringarna hittas i tid. Alla skulle behöva göra ögonbottenfotografering återkommande.

Men ögonläkarna räcker inte till att titta på dem, en lösning vore om ett datorprogram sållade fram de som är i riskzonen först.

IT-företaget IBM har liknande projekt för sitt Watsonprogram i Indien.

Referens: Krause J. et al, Grader variability and importance of reference standards for evaluating machine learning models for diabetic retinopathy, csCV, Oct 4, arXiv:1710.01711

Gulshan V. et al, Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs, JAMA. 2016;316(22):2402-2410. doi:10.1001/jama.2016.17216