EU:s klimatministrar ska enas om skogsfrågan

2:04 min

EU:s klimatpolitik för kommande decennium är just nu inne i ett viktigt skede, med slutförhandlingar på flera tunga områden.

I dag möts EU:s klimatministrar för att försöka enas om hur det så kallade koldioxidupptaget från skogen ska beräknas.

Det var en beslutsam klimatminister som kom till Luxemburg i morse för förhandlingar om andra delar av klimatpolitiken.

– Det här skulle skicka så dåliga signal till resten av världen om inte EU efter all denna tid och alla dessa förhandlingar inte skulle nå en kompromiss i dag, säger Isabella Lövin, klimatminister.

När USA prioriterar ner klimatfrågan och president Donald Trump vill lämna Paris-avtalet, ökar förväntan på ett ambitiöst EU, som nu ska spika sin klimatpolitik fram till år 2030.

Om knappt en månad inleds FN:s årliga klimatförhandlingar i Bonn.
I natt körde förhandlingarna fast i delar som handlar om handeln med utsläppsrätter.

Bland annat för att flera länder som är beroende av kol, däribland Polen, vill kunna använda pengar de fått från EU:s moderniseringsfond för omställning, till att istället bygga ut kolkraft.

Det har varit flera så kallade trialogmöten i EU, där parlamentet, kommissionen och länderna inte har kunnat enas kring utsläppshandeln.

I dag förhandlar Isabella Lövin och övriga klimat- och miljöministrar om hur skogens och markernas förmåga att lagra koldioxid ska räknas, för att kompensera för andra utsläpp från till exempel transporter.

Där måste EU-länderna enas om metoderna. Några länder vill att EU öppnar för möjligheter att i högre grad räkna med skogens förmåga att kompensera utsläpp, men risken finns att ju mer så sker, desto mer kan det ursäkta en sänkt ambition att minska utsläpp i andra sektorer.

Sverige och Finland har kritiserats av andra länder för att vara alltför skogsbruksinriktat. Men Sverige har kontrat med att andra länder med mindre skog, inte insett att svenskt skogsbruk klarar både klimat och råvaruförsörjning samtidigt.

– För Sveriges del är ju skogen oerhört viktig, både som sänka för koldioxid men också för de produkter vi kan få från skogen som är hållbara och förnybara. Vi ser att det förslag som ligger är inom ramen för det. Vi tycker det är bra och vi hoppas kunna komma fram med det, säger Isabella Lövin.