Östergötland

Digital tolk testas hos tandläkaren

2:08 min

För att alltid ha en tolk tillgänglig testas nu den digitala tolken "Helen" av Folktandvården i länet.

Klinikerna i Hageby i Norrköping och Skäggetorp i Linköping är först ut att testa "Helen",  som har uppfunnits av två studenter vid Linköpings universitet.

Annika Hurtig som är tandläkare och klinikchef i Skäggetorp är positiv till en digital tolk.

– Just när det är med kort varsel och det är svårt att få tag i en tolk.

Klinikerna i Skäggetorp och Hageby är jourkliniker och får ofta patienter med kort varsel. När personalen inte hinner boka tolk kan närstående, till exempel barn, behöva agera tolk i stället.

– Problemet kan vara att man inte vet vad de översätter egentligen, och att de kanske lägger in sina egna värderingar i det de säger till patienten, säger Annika Hurtig.

Hon tror därför att den digitala tolken kommer öka tillförlitligheten. Helen fungerar så att tandläkaren har en surfplatta och patienten en annan. Tandläkaren klickar på färdiga fraser på svenska som patienten hör på arabiska, och sedan är det bara att svara med hjälp av arabiska fraser.

Det vi märker nu när vi håller på att testa är att vi saknar fraser.

Det finns planer på fler språk och Annika Hurtig anser att det även behövs fler fraser.

– Det vi märker nu när vi håller på att testa är att vi saknar fraser.

På jourkliniken i Skäggetorp har Helen testats i ungefär ett halvår. Det digitala verktyget kommer inte ersätta tolkar, betonar Annika Hurtig, men hon tror att jourkliniken kommer använda Helen som komplement i framtiden. Enligt henne har många tyckt om den digitala tolken.

– Om man hör med kollegor som pratar arabiska så tycker de att översättningarna är bra, att de stämmer och så. Och det verkar som att patienterna tycker att det fungerar bra.

Gunvor Didrikson, klinikchef i Hageby, tror att Helen skulle kunna underlätta redan i receptionen så att personalen vet vad patienten behöver hjälp med.

– Vi har inte testat ute i receptionen än, men vi ser ett användningsområde där som skulle vara väldigt bra, säger Gunvor Didrikson.