EU-länderna lovar ta 25 000 flyktingar från läger i Afrika

1:42 min

EU-länderna är beredda att ta emot 25 000 flyktingar från läger utanför EU under de närmsta två åren. Det sa EU:s migrationskommissionär Dimittris Avramopoulous idag.

– Ett stort steg framåt, sa Avramopoulos.

Det är hälften av det antal som EU-kommissionen föreslog för två veckor sen, men Avramopoulos hoppades ändå att målet på 50 000 ska kunna nås i slutet av den här månaden. Tidsfristen för att anmäla hur många man är beredd att ta emot löpte egentligen ut i september, men flera EU-länder har idag bett om mera tid.

Men det finns fortfarande ett motstånd mot att ta emot flyktingar i flera EU-länder. I år är det bara 19 av de 28 EU-länderna som tar emot flyktingar via FN:s flyktingorgan UNHRC. Bäst i klassen är Storbritannien, Sverige Tyskland och Frankrike.

Men ambitionsnivån är alldeles för låg. Det anser EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter som i en omröstning igår krävde att EU-länderna bara under nästa år tar emot 200 000 flyktingar. EU-parlamentet sa också nej till att EU ska ställa villkor för att ta emot flyktingar, som till exempel att länderna måste samarbeta kring att stoppa den illegala invandringen till EU.

Men EU:s migratonsministrar som möttes idag i Luxemburg anser att EU ska ställa sådana krav.

– Innan vidarebosättning av flyktingar kan bli aktuell måste den illegala invandringen minska, sa Estlands inrikesminister Siim Kiisler som just nu är ordförande i EU.