Valpar i Katrineholm är blandning mellan varg och hund

2:57 min

Efter DNA-analyser är det nu klart att vargvalparna som siktats i Bie utanför Katrineholm är en blandning mellan varg och hund.

DNA-analyserna av spillningsprover har gjort av Sveriges lantbruksuniversitet. 

– Det är angeläget att ta bort dessa individer så att den svenska vargstammen inte får inblandning av hund. Då vi precis har fått dessa provsvar har vi ännu inte tagit ställning till hur arbetet ska fortsätta, säger Johan Varenius, funktionschef på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Sörmland ser nu över vilka åtgärder som behöver göras och räknar med att fatta beslut kring skyddsjakt under nästa vecka.

– Det är allvarligt och det är inget som är önskat ute i naturen. 

Hur vanligt är detta?

– Det är det första konstaterade fallet i Sverige. Historiskt vet jag för 20 år sedan har det hänt i Norge.