Moderaterna öppnar upp för nya stambanor

1:15 min

Moderaternas beslut i tågfrågan på den pågående partistämman är positivt för Borås. Det menar den moderate Boråspolitikern Anette Carlsson.

– Jag uppfattar det som väldigt positivt att partiet tagit ställning för att bygga nya stambanor. Jämfört med det förslag partistyrelsen skickade ut innan stämman så måste vi se det här som en framgång, säger Anette Carlsson. 

Moderaterna är ett av de partier som tidigare sagt tydligt nej till satsningen på den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Sveriges tre största städer. Förra hösten gick företrädare för partiet på nationell nivå ut med det beskedet, med hänvisning till att satsningen är för dyr och samhällsekonomiskt olönsam. 

Men partiet är splittrat i frågan och på den partistämma som nu pågår i Örebro, blev det till slut en kompromiss som röstades igenom. Stämman slår nu tydligt fast att det behövs ny spårkapacitet och nya sträckor av stambana.

Det är å ena sidan en stor skillnad mot partistyrelsens förslag i frågan, som bland annat sa dagens infrastruktur måste fungera innan
nya stora satsningar genomförs.

Men å andra sidan nämns inte att nya stambanor ska byggas för höghastighetståg och det nämns inte heller i vilken takt nya stambanor bör byggas.

För att satsningen på höghastighetsjärnvägen ska bli av krävs en bred, blocköverskridande överenskommelse i riksdagen. Och även om det fortfarande finns oklarheter kring Moderaternas inställning i tågfrågan, så menar Anette Carlsson ändå att stämmans beslut nu öppnar upp för en fortsatt diskussion med de andra partierna.

– För de fortsatta diskussionerna på riksnivå så är det här en tydlig signal. Nu har stämman sagt att vi ser att det också är behövligt med nya stambanor.