Lönen mindre viktig för svenskar

1:46 min

Lönens betydelse för hur nöjd en person är med sitt jobb är mindre i Sverige än i dom flesta andra länder.

Det är en av slutsatserna som nationalekonomen Daniel Lind, samhällspolitisk chef på fackförbundet Jusek, drar i en artikel i tidskriften Ekonomisk debatt. Sen 1970-talet har reallönerna ökat, samtidigt som välbefinnandet på jobbet gått nedåt.

– Lönen är viktig såklart för att kunna leva, men så länge den är på en rimlig nivå så är det andra faktorer som är de avgörande, säger Daniel Lind. Det handlar om inte motivatorer, fortsätter han.

Det som Daniel Lind lyfter fram som betydelsefullt, och därmed som förklaring till att välbefinnandet på arbetet sjunkit sen 1970-talet, är att stressen och pressen i arbetslivet ökat, att stödfunktioner kanske rationaliserats bort, vilket i sin tur också kan leda till att kreativiteten i jobbet minskat.

För en arbetsgivare finns det mycket att vinna på att ta hänsyn till att andra faktorer än lön är viktiga.

– Vi ser forskning från Finland, från finländsk industri, där ett ökat välbefinnande i arbetet gynnar produktivitetet, så vi ser allt fler belägg för att det är bra för alla, säger Daniel Lind.

Lönens betydelse i Sverige, och övriga Norden, är också mindre än i exempelvis Storbritannien och USA, där lön, karriär och status är mer betydelsefullt.

I artikeln i Ekonomisk debatt listar Daniel Lind nio punkter i ett slags program för att öka välbefinnandet på arbetet, det handlar bland annat om att arbetet inte ska påverka övriga livet negativt, kunna få utlopp för sin kreativitet i jobbet och använda sin kompetens. Det är inga nya punkter, men det tycks som att dom är viktigare än andra saker för att öka välbefinnandet på jobbet enligt Daniel Lind.