Ny forskarupptäckt om multiresistenta bakterier

1:51 min

I kampen mot multiresistenta bakterier har forskare i Göteborg gjort nya upptäckter kring de gener som gör bakterier resistenta mot antibiotika.

Ett forskarlag vid Chalmers tekniska högskola, under ledning av professor Erik Kristiansson, har upptäckt och kartlagt hittills okända gener som kan göra att bakterier blir resistenta mot antibiotika:

– Antibiotikaresistens är ett snabbt växande problem, speciellt på en global nivå, där infektioner orsakade av bakterier blir svåra att behandla med antibiotika, säger Erik Kristiansson och fortsätter:

– De här bakterierna blir antibiotikaresistenta genom att ta upp så kallade resistensgener. Syftet med studien är att kartlägga olika former av nya resistensgener, som ännu inte har tagits upp av bakterier som orsakar infektioner.

Varje år dör runt 25 000 européer på grund av antibiotikaresistens. År 2050 kan det här vara ett mer dödligt problem än cancer, hävdade EU-kommissionen när den i somras presenterade en handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Chalmersforskarna hoppas med sin studie att kunna ligga steget före. De har upptäckt och kartlagt 76 gener som kan göra bakterier resistenta mot antibiotika, men som såvitt man vet ännu inte har flyttat sig in i bakterier som faktiskt gör människor sjuka.

– Genom att ha en ökad kunskap om hur bakterier blir resistenta kan vi förbättra möjligheterna för diagnostik, men också att utveckla bättre nya former av antibiotika som undviker att bakterierna snabbt utvecklar resistens, säger Erik Kristiansson.

Erik Kristianssons forskarlag har ägnat sig åt en slags detektivarbete. De har analyserat tusentals miljarder så kallade baspar i bakteriers DNA för att upptäcka resistensgener. De 76 som nu har hittats är bara toppen av ett isberg.

– Men syftet är att vi, i den fortsatta forskningen, ska vi kartlägga mer av det här isberget. Den kunskapen är otroligt viktig just för att vi ska kunna möta nya former av multiresistena bakterier och ta fram ny form av antibiotika för att effektivt behandla dem, säger han.