Kan vara svårare att få bidrag för "icke traditionella sporter"

2:51 min

Halmstads skateboardklubb får inte mer pengar trots fler medlemmar. Hur mallarna för bidrag ser ut premierar inte alltid nya sporter, menar Peter Gårdestedt, biträdande distiktsidrottschef på Hallands idrottsförbund.

Peter Gårdestedt, biträdande distiktsidrottschef på Hallands idrottsförbund, beklagar att skateboardklubben har behövt lägga ner delar av sin verksamhet.

– Det är ju beklagligt naturligtvis att en förening med ambitioner att sysselsätta många ungdomar, hamnar i ett läge där de får avveckla verksamheten, säger han.

Några av klubbens argument för att få bidrag från kommunen är att de förutom skateboardverksamhet även jobbar med sådant som läxhjälp, jämställdhetsfrågor och en aktivitet de kallar "skateboard på recept". Hur mycket sådana aktiviteter ska vägas in i beslut om bidrag är ingen enkel fråga, enligt Peter Gårdestedt.

– Det är väldigt svårt att säga, kommunernas bidragssystem är inte uppbyggda på det sättet. Vi inom idrotten däremot har olika stödformer för föreningar som vill göra något mer än bara det rent idrottsliga.

Peter Gårdestedt medger att det kan vara knepigare för icke traditionella sporter att få vissa bidrag. Själva jobbar de med frågan om att omforma sina bidragssystem för att behandla alla sporter lika, berättar han. Det handlar om att ta fram en modell som också premierar de som inte har den "traditionellt stöpta föreningsformen", som exempelvis fotbollsklubbar.

– De friare formerna passar ju inte in direkt i de befintliga bidragsmallarna som finns. Det är viktigt att man tittar på det, säger han.