Ny rapport: Långt kvar till EU:s biståndsmål

1:56 min

EU:s medlemsländer lever inte upp målet att alla länder ska betala 0,7 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, i bistånd. Det visar den årliga granskningen som biståndsorganisationernas paraply-organisation Concord gör av samtliga EU-länder.

– Enligt den här rapporten kommer det att ta väldigt lång tid innan vi har kommit upp i 0,7 procent i EU. Så där är det långt kvar, säger Georg Andrén, chef för biståndsorganisationen Diakonia som deltagit i granskningen.

– Vi ser att det som är en del av problemet är just detta faktum att om man räknar bort de pengar, som då används i de egna länderna för flyktingmottagning och annat, då är det riktigt långt kvar innan vi har kommit upp i 0,7, säger han.

Alla 28 EU-länder är granskade och rapporten pekar ut problemet med att många länder har långt kvar att uppnå målet 0,7 procent av BNI, bruttonationalinkomsten. Luxemburg och Sverige ligger i topp med cirka en procent av BNI, men en majoritet ligger långt efter.

Rapportens råd till EU-staterna är att fokusera på att ge hjälp att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländer. Men även att inte gynna det egna landets intressen när företag får del av biståndssatsningar. I Storbritannien gick till exempel merparten tillbaka till brittiska företag.

Rapporten riktar också kritik mot att alltför mycket av biståndspengarna, 20 procent, går till att täcka kostnader i det egna landet. Till exempel flyktingmottagning där Sverige har utmärkt sig som en av de som räknat av mest.

– Den viktigaste kritiken mot Sverige är, liksom för andra EU-länder, att det bistånd som är tänkt att gå till fattigdomsbekämpning, fortfarande används hemma i Sverige för kostnader som inte enligt vår uppfattning bidrar till att minska fattigdomen i världen, säger Georg Andrén.

Just nu pågår en förhandling i OECD-DAC, OECD-ländernas biståndsorgan om att bland annat skapa striktare striktare regler om vad som får räknas av till flyktingmottagning. Om fjorton dagar är det slutförhandling i Paris och Georg Andrén säger att det vilar ett tungt ansvar på Sverige att föregå med gott exempel.

– Det finns stora förväntningar på Sverige, att man har ett fattigdomsfokus, att man lever upp till sina åtaganden. För i ett läge där Sverige utnyttjar systemet maximalt för att finansiera flyktingmottagning, så blir det ett dåligt exempel: om Sverige får, då får vi också, säger Georg Andrén på Diakonia.