Troligen tyngre miljögifter på botten

2:28 min

Under ett par veckor i höst har SGUs forskningsfartyg Ocean Surveyor kartlagt bottenmiljön utanför Norrbottenskusten. Överlag har bottenproverna sett bra ut, men utanför Piteå ändrar proverna karaktär.

Vi är ombord på SGU:s maringeologiska undersökningsfartyg Ocean Surveyor. Ett fartyg som under senare år mer fått ta på sig rollen som miljöundersökningsfartyg.

Vi befinner oss öster om Piteå där fartyget, på länsstyrelsens uppdrag, håller på att kartlägga vilken typ av havsbotten det är i området och dom möjligen innehåller miljögifter och vilka mängder.

Ett 60-tal geologiprover och ett drygt tiotal miljöprover har tagits på ett antal platser i länet. Överlag så finns det inga signaler på att det skulle vara illa ställt med bottenfaunan. Men utanför Piteå så är en del av proverna av den karaktären.

– Ja vi såg redan på bilderna som togs innan vi skickade ner provtagaren att det finns rejält med träfibrer på botten. Provet bekräftar det vi anade, en lös illaluktande sörja som är vanlig utanför pappersbruken, säger SGUs statsgeolog Olof Larsson.

Det tas prover på den svarta illaluktande sörjan som ska skickas på analys. Där kommer svaren att ge vilka ämnen och vilka mängder som bottenfaunan innehåller.

– Vilka ämnen och mängder det finns kommer analyserna att ge svar på. Vilka ämnen hänger ihop med vilken process och vilken typ av papper som tillverkas. Men sannolikt så är det inte några harmlösa ämnen, säger Olof Larsson.