Medieprofessor positiv till ett avskaffande av tv-avgiften

2:32 min

Radio- och tv-avgiften bör ersättas av en individuell public service-skatt. Det föreslog en enad public service-kommitté igår. Lars Nord, professor i medievetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall, är positiv till förslaget.

Förändringen har stöd från samtliga åtta riksdagspartier och innebär att finansieringen skulle bli skattebaserad istället för dagens licensbaserade finansiering.

– Det är på sitt sätt tråkigt att licensmodellen försvinner, men det finns knappast något att annat sätt idag för licensmodellen omfattar inte digitala plattformar, som mobiltelefon, surfplattor och laptops. Då betalar man ingenting för public service så det måste ju till ett annat system. Det här systemet som de föreslår är förhållandevis bra, säger Lars Nord, professor i medievetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Ser du några farhågor med att public service blir skattefinansierat?

– Den klassiska invändningen är att public service-företagen då kommer för nära den politiska makten, och att det då finns en risk att politikerna vill styra och strypa medlen till public service om man inte gillar det. Men med det här modellen så föreslår man en specialdestinerad skatt, det vill säga en avgift i deklarationen som enbart ska gå till de här medierna. Därmed finns det ingen risk att pengarna blandas ihop med övriga poster i statsbudgeten, säger Lars Nord.  

”Aldrig blivit bättre”

Sveriges Radios VD, Cilla Benkö, är kritisk till förslaget. 

– Vi har sett i land efter land ute i Europa, att när man har lämnat ett avgiftssystem och gått in i en skattefinansierad lösning, så har det aldrig blivit bättre för public service – varken när det gäller finansieringen eller oberoendet, säger hon.