Vetenskap

Myt att kvinnor baktalar varandra och inte kommer överens

5:02 min

Det är en myt att kvinnor baktalar varandra på kvinnodominerade arbetsplatser säger genusforskaren Britt-Inger Keisu, Umeå Universitet.

Britt-Inger Keisu är föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Hon forskar bland annat om bråk och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser, offentliga sektorn. Och fokuserar på en djupt inrotad föreställning om kvinnors oförmåga att hantera konflikter i samhället och på arbetsplatser.

Hon har valt att forska om detta eftersom psykisk ohälsa på jobbet ökar dramatiskt bland högutbildade kvinnor. Britt-Inger menar att det handlar om arbetsmiljön på jobbet, och strukturer. Det har skett stora åtstramningar inom offentlig sektor där många kvinnor jobbar.

I projektet jobbar också Elin Kvist/sociologi och Susanne Tafvelin/psykologi. Projektet heter; "Att räkna med bråk? En studie av konflikter och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv".