#Basturesan

Bastubadets effekter ska studeras i nytt forskningslabb

3:19 min

Bastubadets effekter ska undersökas närmare i ett särskilt bastulabb vid Luleå Tekniska Universitet. Om allt går som planerat startar forskningen hösten 2018.

– Till nästa höst hoppas jag att man gör de första experimenten med frivilliga friska personer, säger Hans Hägglund, som är docent och överläkare överläkare i medicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till P4 Kalmar.

Han vill bland annat studera om bastubad kan hjälpa handikappade och äldre som inte orkar motionera längre. Det finns nämligen studier som visar att hjärtat kan stärkas av bastubad, och personer med hjärtsvikt som tidigare fått höra att de bör avstå bastubad kan tänka om enligt Hans Hägglund, som liknar regelbundna bastubad vid kärlgymnastik.

– Bastubad stärker hjärtfunktionen, så man får en starkare hjärtmuskel om man har hjärtsvikt och badar bastu regelbundet. Och det finns många andra diagnoser att titta på också, säger Hans Hägglund.

Bastubad stärker hjärtfunktionen.

Arbetet med att starta ett forskningslabb för närmare studier av bastuns hälsofrämjande effekter görs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Sunderby sjukhus utanför Luleå. Projektet stöttas också av ett företag som tillverkar bastuaggregat.

Det finns flera studier kring bastubad, som förutom de positiva effekterna med minskad risk för hjärt- och kärlsjuksomar också visar minskad risk för demens och för att utveckla högt blodtryck. Men det som Hans Hägglund och hans kollegor saknar och vill ta reda på är varför bastubad har de här effekterna, genom mekaniska tester och provtagning.

Fotnot: Hans Hägglund är även medicinsk rådgivare i Svenska bastuakademin och badar själv bastu regelbundet. Förutom de rent medicinska effekterna njuter han av social samvaro, värme och lugn och ro i bastun.

#Basturesan