P4 Västmanland granskar ambulansen

Ambulanspersonalen vittnar om rädsla att anmäla brister

1:56 min

Anställda inom ambulansvården och på larmcentralen vågar inte anmäla fel och brister, ens om de är allvarliga. Det säger flera i personalen som P4 Västmanland har pratat med.

Fredrik Leek, chef för ambulanssjukvården i länet, sa i P4 Västmanland under tisdagen att det visst skrivs avvikelserapporter när något inte gått rätt till.

– Eller om det är ännu allvarligare så gör man en Lex Maria anmälan. Det är vi skyldiga att göra, så det görs.

Men i år har inte en enda Lex Maria-anmälan gjorts till IVO, inspektionen till vård och omsorg.

Och personalen ger en helt annan bild än Fredrik Leek.

De berättar istället om hur de inte vågar eller vill anmäla fel och brister, eftersom de då drar på sig chefernas missnöje. Det finns, uppfattar de, en stark vilja att framställa den nya larmcentralen och organisationen som en succé. Och att anmäla händelser, som den när en man dog i taxi, skulle fläcka organisationens rykte.

Ingen vi talar med vågar bli intervjuad eftersom de är rädda för repressalier.

Så här berättar några som vi har talat med:

"Allt tystas ner - allt görs för att inte förstöra larmcentralens rykte."

"Folk rapporterar inte, de vågar inte."

"Säger man något öppet om fel eller brister på larmcentralen, då slår det tillbaka."