Fortsatt bättre lönsamhet för lantbrukarna

1:38 min

De svenska lantbrukarna upplever allt bättre lönsamhet visar årets lantbruksbarometer från Swedbank och LRF Konsult. Bäst lönsamhet upplever köttproducenterna.

– Ja det har varit en höjning, vi har fått bättre betalt. Förra året trodde vi att vi hade nått toppen men det verkar hålla i sig, så det är himla kul, säger Ida Rantonen i Burseryd i västra Småland, som säljer får och kalvar.

De svenska lantbrukarna upplever allt bättre lönsamhet visar årets lantbruksbarometer från Swedbank och LRF Konsult, som har låtit Sifo intervjua 1 000 lantbrukare.

– För första gången har man faktiskt ett positivt lönsamhetsindex, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank och Sparbankerna.

Växtodlarna är de inom lantbruken som upplever den sämsta lönsamheten just nu. För mjölkbönderna vände det kraftigt uppåt från rekordlåga nivåer för ungefär ett år sedan.

Bäst lönsamhet upplever köttproducenterna, framför allt gris. Ulf Möller tror att det beror på att konsumenterna efterfrågar svenskt kött. Även Ida Rantonen märker det:

– Det är klart att det påverkar, att det är positivt när man har ett förtroende för det man producerar.

Funderar du på att utöka?

– Ja det är ju målet, men sen är det roligt att jobba borta också så man måste hitta en kombination där.

Ida Rantonen jobbar även som lärare på naturbruksgymnasiet Stora Segerstad och även där ser hon att det finns en tro på lantbruket. Skolan har nu fler lantbruksstuderande än någonsin.

– Nu har det verkligen peakat uppåt. Så här stort har vi inte tagit in någon gång tidigare.

– Jag tror det börjar sprida sig att det är positivt. Att det är många positiva ungdomar och att det finns framtidstro tror jag gör jättemycket.