Aluminium renar havsvik i Östersjön

1:58 min

Många av Östersjöns bottnar är övergödda och lider av syrebrist. Nu visar försök i Stockholms skärgård att en metod med aluminium, som binder fosfor i bottensedimenten, kan vara framgångsrik.

Övergödningen orsakas av läckage av näringsämnen, som fosfor, både från land och från bottnarna själva.

Problemet är känt sedan länge, men hittills har ingen åtgärd varit tillräckligt effektiv.

Linda Kumblad, systemekolog vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och projektledare hos stiftelsen BalticSea2020, har gått till botten med övergödningsproblemen i en instängd vik i Stockholms skärgård.

– För att snabbt få en bra respons och förbättring av vattenkvaliteten i viken har det varit avgörande att åtgärda läckage som kommer från sedimenten.

Sensomrarna 2012 och 2013 sprutades upplöst aluminiumklorid ner i de syrefria bottnarna i Björnöfjärden på Ingarö.

Nästan genast upphörde läckaget av fosfor från botten till vattnet. Och fosforhalterna var fortfarande lika låga, tre år senare. Forskarna kunde också se att livet blivit rikare igen på djupen, under sex meter.

Metoden att binda fosfor med hjälp av aluminium är känd sedan tidigare från övergödda insjöar. Men nu har den alltså visat sig fungera även i en djup och avgränsad havsvik.

Jakob Walve, forskare vid Stockholms universitets institution för ekologi, miljö och botanik, tycker det verkar vara en lovande metod som kan bli användbar på flera håll.

– När man har liknande områden är det väldigt intressant att direkt överföra resultaten, till exempel Brunnsviken i Stockholms innerskärgård. Där kan absolut vara bra, säger Jakob Walve.