Kronoberg

Högt tryck på akuttandvården – långa väntetider

1:44 min

Antalet akuta fall av tandvård ligger på en fortsatt hög nivå i Kronoberg. Konsekvensen blir att väntetiden för övriga patienter ökar.

– Det är fortfarande stort tryck på akuttandvården i hela Kronobergs län. Bland annat beror det på den stora flyktingströmmen för något år sedan, där många har ett stort vårdbehov, säger Veronica Asp-Lockby, klinikchef på folktandvården Linné i Växjö.

Veronica Asp Lockby uppskattar att cirka 40 tandläkarbesök per vecka är akuta bara på folktandvården Linné. Ett stort tryck på akuttandvården innebär i sin tur att väntetiden för övriga patienter blir längre. 

– Det har blivit så på flera kliniker i länet. Det akuta gör att man känner att man inte riktigt hinner med övriga, säger Veronica Asp-Lockby.

Men hon tror att situationen har goda möjligheter att förändras.

– Det kommer blir fler kliniker och tandläkare som kan ta hand om den växande befolkningen, säger Veronica Asp-Lockby.