Heléne Fritzon (S): Svårt att få gehör för permanenta uppehållstillstånd

1:18 min

Sveriges framtida flyktingpolitik avgörs av hur EU:s förhandlingar om en gemensam flyktingpolitik i EU går.

Permanenta uppehållstillstånd, som Sverige vill ha, är svårt att få gehör för i EU, säger migrationsminister Heléne Fritzon i Ekots lördagsintervju i dag.

– Den svenska ståndpunkten och ingången i förhandlingarna är permanenta uppehållstillstånd.  Men när jag lyssnar till dom andra medlemsstaterna så hör jag inte så många säga det, säger hon.

Sverige kan inte ha en politik som väsentligt skiljer sig från EU:s, säger migrations-ministern.  Just nu pågår förhandlingar om EU:s gemensamma asylpolitik. Och den kommer att påverka hur Sveriges framtida politik formuleras.

Sverige har sedan ifjol en tillfällig flyktinglag som gäller i 3 år. Lagen ligger
på EU:s miniminivå och innebär begränsad anhöriginvandring och ger asylsökande tillfälliga uppehållstillstånd. Trots att Sverige i EU alltså driver att dom borde bli permanenta. I hela EU.

Moderaterna vill att den mer restriktiva flyktinglagen ska vara kvar - även när den löpt ut 2019.

Heléne Fritzon utesluter inte det. Men vill först avvakta EU:s fortsatta förhandlingar.

– Där är förhandlingarna på Europanivå en viktig pusselbit. För den kommer att hjälpa oss i att formulera den här avstämningen. Och sen är det också viktigt för regeringen att eftersträva dom breda majoriteterna i riksdagen när vi ska gå vidare med det här arbetet, säger hon.