50 procent mer järn i halländska åar – kan frigöra miljögifter

1:45 min

Halten av järn har ökat i sjöar och vattendrag visare en ny studie vid Lunds universitet.

I Ätran, Nissan och Lagan har järnhalterna gått upp, som mest med drygt 50 procent under åren 1990 till 2013 visar den nya undersökningen.

Caroline Björnerås leder arbetet, och hon säger att höga järnhalter kan påverka ekosystemen.

– Miljögifter som varit bundna till järn kan bli mer rörliga i samband med att järn löses ur marken, säger Caroline Björnerås, doktorand vid biologiska institutionen vid Lunds universitet, som har lett kartläggningen.

Tillsammans med kolföreningar bidrar järn till att sjöar blir allt brunare, och järn binder till miljögifter som bly och arsenik. Studien ett har tittat på utbredningen av järn över ett mycket större geografiskt område än vad som tidigare gjorts.

 I studien jämförs data från tio länder. Även om järnhalten har ökat i nästan fyra av tio undersökta sjöar i Europa vill inte Caroline Björnerås tala om en "larmrapport."

– Järn är inget farligt i sig och det är fortfarande inga halter som är alarmerande höga.

Nu ska forskarna försöka ta reda på varför järnhalterna har ökat. Troligt är att bland annat klimatförändringar har betydelse.