Länsstyrelsen upphäver tiggeriförbudet i Vellinge

1:09 min

Det blir inget tiggeriförbud i Vellinge – Länsstyrelsen i Skåne stoppar beslutet.

Den 20 augusti i år klubbade Vellinge kommun igenom en förändring i den lokala ordningsstadgan. Från och med den 1 januari 2018 skulle tiggeri förbjudas i kommunen. Men nu upphäver Länsstyrelsen i Skåne kommunens tiggeriförbud.

"En grundläggande förutsättning är att en kommun bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Vellinge kommun har inte i de handlingar som har skickats in kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen", säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Enligt Länsstyrelsen ligger bara ett fåtal inkomna klagomål från kommuninvånare till grund för beslutet, och problemen har främst handlat om obehag – inte ordningsstörning. De problem man har haft med exempelvis olovligt campande regleras redan i den befintliga ordningsstadgan, resonerar Länsstyrelsen.

"Vi konstaterar att beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför ska upphävas", fortsätter Ola Melin i pressmeddelandet.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) är både besviken och förvånad över länsstyrelsens motivering.

– Det är ju inte så att allt som står i de lokala ordningsföreskrifterna grundar sig på att det kommit in klagomål från invånare, men det har man särskilt efterfrågat i den här frågan. Då kan man ju börja fundera på andra punkter som man låter vara kvar. Jag tycker att man hanterar den här frågan lite ologiskt, säger Carina Wutzler till TT.