Skavsta får ingen station på Ostlänkens huvudbana

2:02 min

Trafikverket står fast vid att den nya tågstationen på Skavsta flygplats kommer ligga på en anslutningsbana mellan Nyköpings central och Skavsta flygplats.

Trafikverket menar att en Skavsta-station på bibanan, snarare än på själva huvudbanan, ger möjlighet till halvtimmestrafik till och från Skavsta, utan att begränsa kapaciteten för tågen som inte stannar vid flygplatsen.

Med stationen på höghastighetsjärnvägen kan bara ett tåg per timme stanna vid Skavsta innan det får negativa effekter för höghastighetstågen.

Nyköpings kommun menar att detta inskränker möjligheterna för Skavsta flygplats och kommunen att utvecklas. 

Men Trafikverkets besked idag innebär också en möjligheten att i framtiden komplettera med en station på höghastighetsjärnvägen.

– Vi stänger inte dörren för framtida stationer på huvudbanan. När behovet finns och tågoperatörerna säger att de vill stanna där får man komplettera med en station, säger Einar Schuch, Trafikverkets regiondirektör.