Sjukvård

"Ambulansavgift innebär flera risker"

4:04 min

Var femte ambulansuttryckning bedöms vara ett fall för vårdcentral, eller att personen får vård hemma. Sköra äldre, multisjuka, personer med viss psykisk ohälsa och oroliga föräldrar till sjuka barn är exempel på grupper som oftast inte åker med i ambulans till sjukhus.

Ska den som får vård i hemmet av ambulanspersonal betala en avgift för detta? Frågan som väcker många känslor, inte minst på sociala medier, ska diskuteras på regionfullmäktige i samband med att budgeten klubbas.

Andreas Rantala forskar på ambulanssjukvård vid Lunds universitet och enligt honom är cirka 50 procent av alla uppdrag inte brådskande, och i 20 procent av fallen är det ingen patient med i ambulansen till sjukhuset. Men en avgift för ambulansbesök med vård i hemmet har flera nackdelar, menar Andreas Rantala.

– Riskerna är att man inte söker sjukvård när man verkligen behöver, och vem ska ta ansvar för det, säger Rantala.

Han funderar också över vem som ska göra bedömningarna när det är att betrakta som akut eller inte. I dag är det ett tiotal av landets landsting och regioner som har en ambulansavgift i lite olika utformning. Samtidigt finns det enligt Andreas Rantala andra landsting som tittat på modellen, men tagit tillbaka framlagt förslag.

– Det är så många undantag att administrera, som gör det hela dyrare, säger han.