#Metoo bevaras av Nordiska Museet

1:29 min

Nordiska museet samlar just nu in berättelser om Me too-kampanjen, som ska bevaras digitalt.

– När nu möjligheten finns att göra avtryck i kulturarvet som privatperson vill vi vara en kanal för det, säger Kajsa Hartig, digital navigatör på Nordiska museet.

Genom att fråga hur och varför hashtaggen #metoo har väckt engagemang i sociala medier försöker Nordiska museet skapa en samlad bild av kampanjen i Sverige och bevara den i sina digitala arkiv.

– Mobilen är ju en röstförstärkare och det som sker nu är att folk använder det för att göra sin röst hörd. Men Nordiska museet är ganska unikt i att samla in individers röster, säger Kajsa Hartig.

På sajten minnen.se finns redan nu inskickade kommentarer om kampanjens betydelse och vittnesmål om övergrepp. Men museet sparar också kommentarer från twitter och planerar att göra intervjuer för att 'även kunna dokumentera negativa åsikter.

 – Ska man skapa ett material som blir forskningsbart framöver så måste vi dokumentera en så bred bild av kampanjen som möjligt. Man behöver inte lämna sitt namn, men gärna skriva ålder och var i landet man bor, säger Kajsa Hartig.

Nordiska museet samlade också in material från sociala medier i samband med terrordådet i Stockholm i april. Det finns ingen planerad utställning om Me too-kampanjen, men Kajsa Hartig tror att materialet kommer att användas på något sätt framåt våren.

– Definitivt så kommer vi att förmedla det. Det här är en början – ett startskott för museet att kunna skapa ett digitalt kulturarv, säger hon.