EU-ministrar överens om lika lön för lika arbete på samma plats

2:04 min

Efter år av förhandlingar har EU:s ministerråd kommit överens om vilka villkor som ska gälla för den som jobbar i ett annat EU-land, men är anställd i sitt hemland.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog i dagens möte och hon är nöjd med dagens överenskommelse.

– Vi har kommit fram till att man ska ha samma lön som i det landet som man jobbar i, även när man är utstationerad. Det kommer fortfarande att skilja lite.

– Man kommer inte ha rätt till tjänstepension och vissa försäkringar, men lön och andra ersättningar ska vara samma. Men vi har också fått göra kompromisser. Det blir en ganska lång genomförandeperiod, hela fyra år, säger Ylva Johansson.

Det utstationeringsdirektiv som finns i dag är drygt 20 år gammalt och har länge varit en stridsfråga inom EU.

Direktivet styr medlemsstaternas lagstiftning om arbetsvillkor för dem som tillfälligt jobbar i landet men har sin anställning i ett annat EU-land.

Anledningen till att det har varit så svårt att komma överens om ett nytt direktiv är att olika intressen här ställs mot varandra. Rätten till lika lön för lika arbete ställs mot en av EU:s grundprinciper, den fria rörligheten.

Sveriges regering har ställt sig positiv till det nya direktivet, som ska ge bättre villkor för de anställda.

De borgerliga partierna är negativa, eftersom de anser att det kan hindra den fria rörligheten, och i längden hota den svenska modellen med avtalade villkor och löner.

I EU är det främst länder i Östeuropa som motsatt sig tidigare förslag, då lägre löner gett dem en konkurrensfördel i Europa.

Men Ylva Johansson tror inte att det nya direktivet kommer att få negativa effekter.

– Nej, vi behöver ju företag från andra medlemsländer som kommer och jobbar i Sverige. Vi skulle inte klara oss utan den arbetskraften, säger Ylva Johansson.

– Men det är ju inte meningen att fri rörlighet ska innebära lönedumpning och det säkerställer vi med den här förändringen. Nu blir det samma lön som gäller, och det tror jag blir väldigt bra både för de som kommer och jobbar här, och för de svenskar som ska jobba sida vid sida med kollegor från andra medlemsländer, säger Ylva Johansson.

Moderaternas EU-parlamentariker Christofer Fjellner är kritisk till uppgörelsen, och skriver i ett mejl till Ekot att han är övertygad om att historiens dom över beslutet kommer att vara hård.

– Det är ett brott med den svenska modellen på arbetsmarknaden nu när EU:s lagstiftning och EU-domstolen tillåts reglera löner i Sverige, istället för arbetsmarknadens parter.

– Det är ödets ironi att direktivet välkomnas av en socialdemokratisk regering som leds av en tidigare fackföreningsledare. Att regeringen stödjer det är obegripligt. Det kommer skapa mer av konflikter och i EU., menar Cristofer Fjellner.

– Nu blir det upp till EU-domstolen att avgöra vilken ersättning utstationerad arbetskraft har rätt till med det nya ersättningsbegreppet. Vi är många som varnat för den här utvecklingen där EU tillåts reglera allt mer av den svenska arbetsmarknaden, skriver Cristofer Fjellner i sin kommentar till EU-uppgörelsen.

Frågan om de nya reglerna går nu vidare till kompromissförhandlingar med EU-parlamentet.