Kronoberg

Rådjur ska kartläggas med gps-halsband

1:57 min

I flera år har forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet följt ett stort antal älgar i Kronoberg med hjälp av gps-sändare. Nu ska forskarna titta mer på hur rådjuren i Kronoberg lever och rör sig.

– Vi vill se hur de samexisterar med annat vilt och det är väldigt intressant att se hur skogen och viltet förändras över tid efter stormarna som varit i området, säger viltforskaren Fredrik Stenbacka vid SLU i Umeå.

Men varför är det viktigt att veta hur rådjuren rör sig och var de äter?

– Viltolyckorna ökar ju och med gps-halsbanden ser vi var rådjuren rör sig under olika delar av dygnet och var det kanske är större risk för viltolyckor. Sedan är det också viktigt att förvalta viltstammarna i balans i olika områden, säger Fredrik Stenbacka.

Sedan 2009 är det cirka 65 älgar i Kronoberg som haft gps-sändare runt halsen, i dag är det knappt 15 älgar som fortfarande har ett fungerande halsband.

Vi fångar dem i stora lådfällor.

Och nu ska alltså även rådjurs förflyttningsmönster kartläggas av forskarna. Tre rådjur i Kronoberg har redan halsband med gps, men ytterligare ett 15-tal ska nu fångas in och få sändare.

– Vi fångar dem i stora lådfällor av trä som är godkända av Naturvårdsverket. Vi matar in dem med foder, de går in i fällorna och så hanterar vi dem utan bedövning, och det är en snabb process.

De är tråkigare och rör sig inte lika mycket.

Om ett år räknar Fredrik Stenbacka med att kunna se de första resultaten från rådjuren med gps. Och det finns skillnader mellan rådjuren och älgarna, säger han.

– De är tråkigare, skrattar han. De rör sig inte lika mycket. De har helt klart betydligt mindre områden än vad älgen har.