Forskaren: Så kan ny teknik kan påverka jämställdheten

1:42 min

Digitalisering och automatisering kan påverka jämställdheten positivt på en arbetsplats. Det menar forskaren Lucia Crevani, docent på Mälardalens högskola.

Hon har tittat närmare på hur ny teknik påverkar företag inom den mansdominerade stålbranschen. Och digitalisering och automatisering kan göra att den fysiska styrkan inte behövs på samma sätt som för några år sedan. Det gör att kvinnor kan utföra arbetsuppgifterna lika bra som män.

Men det innebär inte att det verkligen blir en förändring på arbetsplatsen.
– På vissa ställen har det blivit fler kvinnor och man pratar inte längre om jobb som maskulina eller feminina. Men på andra ställen går man ändå tillbaka till den fysiska styrkan när man berättar hur jobbet är och vad man behöver.

Sammanfattningsvis menar Lucia Crevani att den nya tekniken kan öppna för större jämställdhet i vissa industrier, men det går inte av sig själv.