Sockerrör möjligt smörjmedel för klimatet

1:36 min

Etanol gjord på sockerrör i Brasilien skulle kunna minska de globala koldioxidutsläppen med så mycket som 5,6 procent, enligt en ny studie.

En ny studie i tidskriften Nature Climate Change har tagit ett helhetsgrepp om en stor mängd etanolforskning, samt försökt besvara all den kritik som förts fram mot etanol. Detta med utgångspunkt i hur mycket sockerrörsodling för etanolproduktion Brasilien skulle kunna klara av.

Brasilien är världens näst största etanolproducent efter USA. Men det är framför allt den amerikanska etanolen som kritiserats för att den görs av majs och kan påverka den globala matförsörjningen.

Men enligt forskarna till den nya studien i tidskriften Nature climate change, skulle 14 procent av världens oljeanvändning kunna ersättas med etanol från Brasilien. Detta utan att drabba varken livsmedelsproduktion eller andra miljömål.

Det här är anmärkningsvärt och står i kontrast till många tidigare mer negativa studier kring etanol, menar Pål Börjesson som är professor inom miljö- och energisystem på Lunds tekniska högskola.

– Sockerrör är en väldigt högavkastande gröda. Man får ut väldigt mycket etanol per hektar sockerrör. Och ännu mer nu när man inte tänker använda bara sockret som hittills, utan även använder blasten och blad som man normalt sett eldat upp eller låtit vara, säger Pål Börjesson.

Men sockerrörsodlingarna skulle sammantaget behöva vara så stora som hundratusentals kvadratkilometer. Och hur ska man veta att dessa gigantiska odlingar inte hamnar på skyddad mark och att de drivs så miljövänligt som studien beskriver?

– Denna studie visar på potentialen om man gör allting rätt. Sedan i praktiken gör man ju inte alltid rätt. Det handlar mycket om att man ska ha starka politiska styrmedel, regleringar för markanvändningar och att man efterlever de regleringar och styrmedel som finns, säger Pål Börjesson.

Referens: Jaiswal et al. "Brazilian sugarcane ethanol as an expandable green alternative to crude oil use". Nature Climate Change, oktober 2017. Doi: 10.1038/NCLIMATE3410.