Ny rörelse vill samla högerextrema

3:16 min

Den nya rörelse som kallar sig Nordisk alternativhöger lockar till sig nya anhängare i Sverige, när de försöker få ett brett gehör för sitt invandringsmotstånd. Samtidigt kan Ekots granskning i dag visa att rörelsen har ett tätt samarbete med nazistiska grupperingar och andra militanta vit makt-grupper.

Den nya rörelsen, Nordisk alternativhöger, leds av Christoffer Dulny.

– Det är inte tid att bråka om det som tidigare har splittrat folk. Sverige är ett land som tillhör svenskarna och ska tillhöra svenskarna.

Och svenskar för dig är vita?

– Svenskar är vita, säger Christoffer Dulny.

Det är en tydligt högerextrem åsikt, som ständigt återkommer inom alternativhögern.

Nordisk alternativhöger är en högerextrem gruppering direkt sprungen ur amerikanska Alt-right. I USA växte rörelsens inflytande explosionsartat inför presidentvalet, och flera experter menar att det var en av de avgörande faktorerna till att Donald Trump blev vald till president i USA.

Nu hoppas Christoffer Dulny att alternativhögern ska bli lika relevant i Sverige.

– Ja, självklart är det målet, att vi ska bli det. Men hur det går till får vi se.

Rörelsen har redan lockat nya anhängare, främst på nätet, och deras podd når i dag flera tusen. Rörelsen vill inte kalla sig något annat än just ”alternativhöger”. Och på nätet filtrerar de ofta sitt extremistiska budskap genom skämt och satir.

Men när Ekot granskar deras egna poddar, artiklar och uttalanden så ger det en tydlig bild av en vitmakt-rörelse som lägger störst vikt vid ras och etnicitet.

Deras poddar är fulla av hatiska och ibland antisemitiska budskap. Bland annat diskuterar de hur ett samhälles tolerans gentemot homosexuella skulle vara en judisk strategi för att underminera vad de inom alternativhögern kallar ”vita samhällen”.

De diskuteras också hur lagen borde ändras så att journalister och politiker kan ställas till svars för att de, enligt Alternativhögern, svikit Sverige. Alternativhögern vill att ”de ytterst ansvariga” ska straffas med döden.

Ekots granskning kan också visa att de högsta representanterna för Nordisk alternativhöger i Sverige umgås flitigt med aktiva nazister och andra representanter från militanta vit makt-rörelser. De utför aktioner ihop, gästar varandras poddar, besöker varandras konferenser och diskuterar hur deras rörelser kan enas.

I ett avsnitt i Nordisk alternativhögers podd ledd av Christoffer Dulny kommer de medverkande fram till att deras enda problem med Nordiska motståndsrörelsens, NMR:s, partiprogram är att de anser att NMR:s ekonomiska politik ligger för långt till vänster.  

Att NMR är en nazistisk organisation och att hot och våld är en central del i deras verksamhet, kritiseras inte. I stället berättar Christoffer Dulny om hur gott rykte NMR har i den internationella alternativhögern.

– Jag har bara hört bra saker. Faktum är att när man pratar om aktivism i Norden är det nästan uteslutande NMR som nämns.

När Ekot frågar om Alternativhögerns samarbete med nazister är Christoffer Dulny noggrann med att poängtera att varken han själv eller rörelsen i allmänhet är nationalsocialister. Men han tänker inte kritisera NMR, eftersom de är eniga i den för dem mest grundläggande frågan – ras och etnicitet.

– Det finns så klart en enighet kring det allra allra mest centrala. Det handlar om att Sverige är ett land som tillhör svenskarna och ska tillhöra svenskarna.

En person som sympatiserar med den nazistiska rörelsen i Sverige och som har god insyn i den säger också till Ekot att han ser att nationalsocialismen gynnas av Alternativhögern. En uppfattning som bekräftas av det utbyte som företrädare för NMR och Alternativhögern bland annat har på sociala medier.

Det uttalade samarbetet förvånar medieforskaren Kristoffer Holt som länge följt utvecklingen av invandringskritiska plattformar – men samtidigt säger han att en av Alternativhögerns strategier är just att samla olika högerextrema rörelser.

– Hela poängen med att lansera Nordisk alternativhöger är att skapa paraply för att få in ganska många olika typer av rörelse. Det är ett av syftena. Det är inte en ideologi utan det är snarare en proteströrelse och där vill man samla alla som man tycker är allierade i den kampen, för att göra gemensamma grejer, säger medieforskaren Kristoffer Holt.