Detaljer kring slutförvar söker svar

1:35 min

Domstolsförhandlingarna om slutförvaringen av använt kärnbränsle är inne på sin sista vecka. Men Strålsäkerhetsmyndigheten kommer efter ett beslut att vilja ha mer fakta om kopparkapslarna.

Diskussionerna om hur pass säkert det planerade förvaret kommer att bli har hållit på sedan början av september.

Men även om mark- och miljödomstolen och regeringen kommer att godkänna slutförvarsmetoden kommer Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vilja se mer detaljerade redovisningar från Svensk kärnbränslehantering som vill bygga förvaret.

– Det finns flera frågor som behöver studeras vidare, mer eller mindre i detalj, säger Ansi Gerhardsson är chef för slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Det är en lång lista på detaljer som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha in mer information om innan de kan gå vidare och ge mer permanenta tillstånd för att bygga och driva slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle.

Man vill exempelvis veta mer om hur berget där kopparkapslarna ska ligga 500 meter under jord ser ut när man väl öppnat det. Det behövs även mer fakta om hur kopparkapslarna kommer reagera under de förutsättningar som råder i berget, och hur tillverkningen av kapslar ska kunna kvalitetssäkras på bästa sätt.

Miljörörelsen har under domstolsförhandlingarna varit mycket kritiska till att SSM gör en stegvis prövning och inte utrett alla frågor innan de gav sitt preliminära godkännande.

– Strålsäkerhetsmyndigheten säger att allt är okej, men på något sätt känns det som man inte kan säga det ännu, säger Johan Swahn på Miljörörelsens kärnavfallsgranskning.

Ansi Gerhardsson på SSM säger att det här är en internationellt accepterad modell som används och att de viktigaste frågorna är utredda.

Men vad händer om SSM upptäcker något på vägen som kan äventyra säkerheten, kommer de kunna stoppa verksamheten så långt in i processen?

– Ja vi har mer muskler som jag brukar säga, om vi ser att det här inte har förutsättning att fungera hela vägen, då har vi möjlighet att säga nej, säger Ansi Gerhardsson, chef för slutförvarsenheten på SSM.