Oro att brexit stjäl fokus från klimatfrågor

I Storbritannien finns en oro för att arbetet med att ta landet ur EU stjäl allt fokus från klimatfrågan. I början på november håller FN sitt klimatmöte i Bonn och där väntas Storbritannien spela en viktig roll. Leonie Greene på den brittiska lobbyorganisationen Solar Trade Association är bekymrad över var den brittiska regeringen har sitt fokus.

Brexit suger ut syret från departementen, regeringen och parlamentet. Det är frustrerande, säger Leonie Greene som arbetar för att solenergi ska få bättre förutsättningar i Storbritannien.

Nyligen kom den brittiska regeringen med sin strategi för att få ned koldioxidutsläppen men hon tycker att den är för otydlig.

– Investerarna behöver klarare besked, säger Greene som tycker utvecklingen mot förnybart går för långsamt.

Storbritannien har som mål att få ned sina utsläpp till år 2050 med åtminstone 80 procent jämfört med 1990 års nivå. Hittills har utsläppen minskat med drygt 40 procent.

Inom elproduktionen har framför allt många kolkraftverk försvunnit och ersatts av förnybar el som stod för omkring en fjärdedel av produktionen i fjol.

Det senaste året har den utvecklingen varit kraftfull anser Charlotte Ramsay som är projektledare på National Grid som bevakar elnätet i Storbritannien.

– För första gången sedan 1880 hade Storbritannien en dag utan elproduktion från kolkraft, säger Ramsay.

Hon berättar också att det fanns dagar i somras då solkraften själv stod för omkring en fjärdedel av elproduktionen.