Ojämställt i Gävleborgs kommunala bolagsstyrelser

2:02 min

Bara 6 av 100 kommunala bolag har lika många män och kvinnor i styrelsen och det finns inget kommunalt bolag i Gävleborg med fler kvinnor än män i styrelsen.

80 procent av de kommunala bolagen i Gävleborg har ojämställda styrelser.

Sämst på listan är Ovanåker och Ljusdal med bara en femtedel kvinnor i de kommunala bolagsstyrelserna.

En av riktlinjerna för att skapa kommunala bolagsstyrelser är att så långt det går skapa en jämn fördelning mellan könen på styrelseplatserna.

 När P4 Gävleborg pratar med partierna i några av de kommuner som är sämst på listan så anger alla samma skäl till den ojämna fördelningen: det verkar helt enkelt inte finnas särskilt många kvinnor som är intresserade av en plats i styrelserna.

– När vi valde inför den här mandatperioden så har vi alltså inte haft ett intresse hos kvinnor att sitta i de här styrelserna, säger Markus Evensson, gruppledare för Socialdemokraterna i Ljusdals kommun.

 – De har inte velat ta på sig något mer uppdrag än att vara medlemmar. Kvinnor tackar oftare nej till uppdrag än vad män gör i såna här styrelser. Män är helt enkelt dåliga på att lämna plats, säger Einar Wängmark, gruppledare för Socialdemokraterna i Ovanåker.

Men när vi pratar med några av de kvinnliga partimedlemmarna så verkar frågan inte dykt upp.

Samtidigt så anger många kvinnor att de inte är intresserade av en plats i de kommunala bolagsstyrelserna.

En förutsättning för att kunna tacka ja eller nej är dock att man får frågan.

Har du blivit tillfrågad om att sitta i någon kommunal bolagsstyrelse i din kommun?

– Det har jag inte, säger en av kvinnorna i Socialdemokraterna i Ovanåker.

Är det någonting du skulle vilja?

– Ja, det är klart att man skulle kunna tänka sig det.

Enligt en kartläggning från Dagens Samhälle av 1 300 kommunala bolag i 274 kommuner så innehas 31 procent av posterna av kvinnor. Gävleborg ligger då alltså under rikssnittet med 28 procent kvinnor i de kommunala bolagsstyrelser.

Samma kartläggning visar också att andelen kvinnor i riket som är styrelseordförande ligger på 24 procent. I Gävleborg är den siffran 21 procent.

 


 

Andel män och kvinnor i kommunala bolagsstyrelser i Gävleborg
(sämst till bäst i jämställdhet, kommunvis)

1. Ovanåker
Män 81%
Kvinnor 19%

2. Ljusdal
Män 80%
Kvinnor 20%

3. Söderhamn
Män 78%
Kvinnor 22%

4. Ockelbo
Män 77%
Kvinnor 23%

5. Älvkarleby*
Män 75%
Kvinnor 25%

6. Hudiksvall
Män 74%
Kvinnor 26%

7. Hofors
Män 73%
Kvinnor 27%

8. Bollnäs
Män 72%
Kvinnor 28%

9. Nordanstig
Män 71%
Kvinnor 29%

10. Sandviken
Män 66%
Kvinnor 34%

11. Gävle
Män 66%
Kvinnor 34%

 

*Älvkarleby ingår inte i Gävleborgs kommuner men i P4 Gävleborgs upptagningsområde.