Nu startar ombyggnationen av Värmlands museum

2:16 min

Den planerade ombyggnationen av Värmlands museum har nu finansierats fullt ut. Igår fattade landstingsstyrelsen beslut att bidra med 87 miljoner kronor.

Det var igår som Landstingsstyrelsen fattade ett investeringsbeslut om 87 miljoner för den planerade ombyggnaden av museet. Syftet sägs vara att tillgodose krav på tillgänglighet, säkerhet och klimatstyrning.

Ombyggnaden ska vara klar sommaren 2019 och det ska hållas öppet under hela ombyggnadsperioden. 

– Vi är oerhört tacksamma för att landstinget, regionen och kommunen enats om den här satsningen. Det innebär att museet nu kan rustas för framtiden och att våra byggnader möter de krav som ställs på moderna museer, säger museistyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl.

Det ska ju vara öppet hela tiden, hur kommer besökarna att märka av detta?

– Ja, vi hoppas ju kunna hålla öppet. De utställnngar vi har kommer ju att få hålla till i det gamla huset, säger Lena Melesjö Windahl till P4 Värmland.

Sedan tillbyggnaden av museet öppnade 1998 har kraven på museibyggnader ökat avsevärt, främst gällande tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till klimatsstyrning vid inlån av föremål och konst. I och med ombyggnaden kommer dessa krav att tillgodoses 

Ombyggnaden ska även förbättra logistik och användning av lokalerna samt förbättra orienterbarheten för besökare.

– Beslutet innebär att vi får närmare tusen kvadratmeter klimatanpassad utställningsyta med högsta säkerhetsklass och att vi därmed kommer att kunna visa vilka utställningar vi vill, säger länsmuseichef Åsa Hallén i ett pressmeddelande.  

Bakgrundsfakta:

  • Värmlands Museum fick sin första byggnad 1929 ritad av arkitekt Cyrillus Johansson.
  • Museet byggdes till 1998 med en modern museibyggnad ritad av arkitekt Carl Nyrén.
  • Båda byggnaderna ägs av Landstinget i Värmland.