Ekot granskar

Eliasson fattade ytterligare beslut om undantag

2:03 min

Nya hemliga dokument avslöjar nu att Dan Eliasson fattat ännu ett beslut om undantag från säkerhetsskyddsförordningen under sin tid som rikspolischef. Tvärtemot vad Eliasson tidigare hävdat, när han intervjuades av Ekot.

Läs dokumentet längst ned i artikeln

Intervjun gjordes 21 september i samband med att Eliasson kallats till justitieutskottet. Ekot frågade då om han fattat andra beslut om undantag.

Finns det andra beslut om undantag från lagar och förordningar, eller interna riktlinjer, som fattats under din tid som rikspolischef?

– Nej. Så vitt jag vet så ska det inte göra det. Gör det det så är det fel, svarade Dan Eliasson.

Det var i april 2015 som Dan Eliasson beslutade att ge ett privat företag åtkomst till hemliga uppgifter från polisens lönesystem. Det har Ekot och P4 Stockholm tidigare avslöjat.

För att slippa använda kryptering godkänd av Försvarsmakten gjorde han ett undantag från säkerhetsskyddsförordningen, något som han inte hade rätt att göra, enligt överåklagare Anders Jakobsson, som tittat på fallet.

– Det beslutet har rikspolischefen, enligt min uppfattning, inte ägt rätt att fatta eftersom han inte har haft något sådant bemyndigande, sade Anders Jakobsson den 13 oktober i samband med att han beslutade att inte inleda förundersökning mot Dan Eliasson.

Det vi nu kan avslöja är att det finns ytterligare ett beslut om undantag, också det från april 2015. Det handlar om att polisen behövde göra backup-kopior av it-system.

Mängder av data, inklusive hemliga uppgifter med bäring på rikets säkerhet, skulle skickas från Stockholm till Göteborg över en förbindelse som delvis var utanför Polismyndighetens kontroll, står det i handlingar som Ekot läst.

Polisen ville kryptera informationen med ett system som inte var godkänt av försvaret. Och därför fattade rikspolischefen ett beslut om undantag från förordningen, även i det här fallet.

Under loppet av ett par veckor fattade alltså Dan Eliasson två olika beslut om att göra undantag från Säkerhetsskyddsförordningen. Ändå lät det så här när vi frågade den 21 september:

Har du fattat några fler sådana beslut?

– Nej, jag har inte fattat några beslut om att bortse från gällande författningar, svarade Dan Eliasson.

Polismyndigheten skriver i de hemliga dokumenten:

Detta innebär att en dispens krävs för att påbörja en utökad användning av kryptosystemet då det inte är godkänt för den här typen av överföring (...) It-säkerhetssektionens uppfattning är att det är myndighetschefen som fattar beslut om att frångå regelverket."

Dan Eliasson skrev under beslutet, som är daterat 20 april 2015.

Vi låter Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, ta del av våra nya uppgifter.

För det första är det märkligt att man som myndighetschef inte följer de lagar och regler som finns. Och sedan är det ju ytterligare belastande att man ljuger för media.

– Det är möjligt att han hade glömt bort att han hade brutit mot förordningen en gång tidigare, det vet vi ju ingenting om. Men att som högsta myndighetschef ljuga för media är ganska graverande, säger Lundin.

Ekot har frågat efter en ny intervju med rikspolischefen, men han vill inte ställa upp. Polisen skriver i en kommentar att Eliasson på grund av sekretess tidigare inte kunnat bekräfta att det finns två beslut.

Vid Ekots första avslöjande om att Eliasson gjort ett undantag från förordningen var hans förklaring att beslutet var olyckligt formulerat. Och nu, kring det nya beslutet, gäller samma sak. Polisen skriver:

Beslutet är olyckligt formulerat och ger inte en korrekt bild av Polisens åtgärder.