Sverige behöver bygga nya skyddsrum för miljarder

1:13 min

De 65 000 skyddsrum som finns idag räcker inte till om Sverige skulle mötas av ett väpnat angrepp. Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som råder staten att återuppta byggnation av nya skyddsrum i Sverige igen.

Det har inte byggts några nya skyddsrum under femton års tid i landet.
Samtidigt har omvärldsanalys och hotbild förändrats.

Ove Brunnström, som arbetar på enheten för räddningstjänst på MSB i Karlstad, har arbetat med rapporten som ser över framtiden för det svenska beredskapsskyddet.

– Vi har en befolkning som har ökat under åren då man inte har byggt några skyddsrum. Och nybyggnation kommer att bli en viktig del i den samhällsplanering som ska genomföras, säger
Ove Brunnström.

Det är MSB som ansvarar för att kontrollera bestånden av de svenska skyddsrummen. Och i den nya rapport som författats på uppdrag av regeringen om det svenska befolkningsskyddet är slutsatsen att skydd som idag ger plats åt idag 7 miljoner invånare är otillräckligt.

Förslaget från MSB är att man börjar bygga nya skyddsrum igen.
Och det i 50 000 nya platser under en tioårsperiod med start år 2019. Prislappen beräknas till 2 miljarder kronor.

– Skyddsrum, det kostar stora summor att bygga och det tar tid också. Den prioritering vi har idag är ju densamma som de regeringen har pekat ut. Men hela landet gäller som helhet för att utveckla skyddsrumsbeståndet, säger Ove Brunnström.

Det är den svenska delen av Nordkalotten, Stockholmsområdet, Gotland och Öresundsregionen som först ska prioriteras.
 
Många befintliga skyddsrum har i dag brister, främst vad gäller ventilation. Och restaurering av dessa uppskattas till ytterligare en miljard kronor. På MSB ska man nu öka översynen.

– Med de resurser som vi haft från MSB:s sida på senare år så har det tillåtit en kontroll av 1 200 skyddsrum, och det är någonting som vi kommer att se över nu. Och som det ser ut inför nästa år så kommer förmodligen antalet kontroller att fördubblas, säger Ove Brunnström.

Men det finns även annat skyddsmaterial till civilbefolkningen som är uttjänt och saknas i dag, konstaterar Ove Brunnström.

– Vi hade ett av världens mest kanske ambitiösa program när det gäller andningsskydd till civilbefolkningen. 1994 hade vi andningsskydd till i princip hela befolkningen. Men med tiden har de här skydden passerat "bäst före datum" och materialet har åldrats så efter hand som de här skydden har passerat bäst före datum så har vi destruerat skydden.

– Det finns inget beslut om att det här inte ska finnas i framtiden, men det finns heller inget beslut om nyanskaffning av skydd, så det är också en fråga som vi skjuter vidare till regeringen när det gäller framtida ambitionsnivå, säger Ove Brunnström.