Polisområdetschef i Järva JO-anmäls

0:59 min

Nätverket Förorten mot våld har gjort en JO-anmälan mot polisområdeschef i Järva, Niclas Andersson. Anledningen är polischefens uttalande i en lokaltidning där han i en intervju om ”nätverk som begår grova våldsbrott" särskilt pekat ut "den somaliska gruppen”.

– Vi har gjort en JO-anmälan för att vi ser allvarligt på polischefens uttalande. Delvis pekar polischefen ut en särskild etnisk folkgrupp, och fastställer sin föreställning eller egna värderingar om vem han anser vara svensk eller inte. Sedan finns det heller inga belägg för hans uttalande. Av den anledningen har vi gjort en anmälan. För de flesta i Järva är ju svenska medborgare, säger Ilyas Hassan, Förorten mot vålds talesperson.

Nätverket Förorten mot våld hoppas nu att Justitieombudsmannen utifrån anmälan gör en rättvis bedömning och kanske också att Niclas Andersson tar avstånd från sitt uttalande, säger Ilyas Hassan. Nätverket förväntas också att polischefen, med tanke på sin position, får konsekvenser för sitt agerande. 

– Vi bedömer också att det finns en säkerhetsrisk i fall det finns fler poliser som har en sådan syn. Då finns det en säkerhetsrisk då de kan använda sig av rasprofilering som verktyg då man pekar ut en viss grupp.

P4 Stockholm har kontaktat Niclas Andersson, men han väljer att inte kommentera anmälan, men säger till Stockholm Direkt: "Det var aldrig min avsikt att generalisera eller peka ut en särskild grupp. Jag hoppas, att jag i mitt arbete har visat att jag har en stark tilltro alla människor i området."