Svensk väljaropinion: Moderaterna ökar i oktober

2:25 min

Moderaterna ökar och Sverigedemokraterna minskar i Svensk Väljaropinions senaste sammanvägning av opinionsmätningar som Sifo gör för Ekot.

Se Grafik: Svensk väljaropinion oktober

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

Moderaterna ökar med 3,2 procentenheter under oktober till 19,7 procent, enligt mätningen, som samtidigt visar att Sverigedemokraterna minskar med 2,3 procentenheter till 15,1 procent. 

Mätningen för visar att Moderaterna, med sin nyvalde partiledare Ulf Kristersson, tar tillbaka röster från Sverigedemokraterna.

Men det är inte fråga om en ”Kristerssoneffekt” säger Fredrik Furtenbach som är politisk kommentator på Ekot.

– Jag vill inte kalla det här en ”Kristerssoneffekt” i alla fall. Partier i kris eller med starka interna strider tenderar att skrämma bort väljare. De får inte heller prata om sin politik, säger Fredrik Furtenbach.

– När partiledarstriden är över i Moderaterna, så blir bilden av partiet mera normal igen. Jag tror det handlar om det.

– Dessutom har vi också haft en period med väldigt mycket uppmärksamhet kring moderaterna. De har tagit en väldigt stor del av den politiska bevakningen över huvud taget i oktober, tror jag.    

Hur säker är den här förändringen för Moderaternas del?

– Det tydligaste som verkar hända i opinionen just nu är att Moderaterna är på väg uppåt. Men det är för tidigt att säga hur snabb eller stark den återhämtningen är. Därför att det spretar en del mellan opinionsinstituten just nu, säger Fredrik Furtenbach.

Det rödgröna blocket leder över den borgerliga Alliansen med 42,1 mot 40,2 procent.

Socialdemokraterna går svagt uppåt till 30,4 procent och Miljöpartiet svagt nedåt till 3,9 procent. Vänsterpartiet ökar något till 7,8 procent.

Centerpartiet minskar med 0,9 procentenheter till 11,5 procent. Även Kristdemokraterna sjunker och hamnar ännu längre ner under den fyraprocentiga riksdagsspärren till 3,2 procent. Liberalerna ökar svagt till 5,8 procent.

Vad går det att utläsa av Sverigedemokraternas tillbakagång?

– Sverigedemokraterna ser ut att vara på väg nedåt och om det då är, som det verkar, att Moderaterna har lyckas ta tillbaka väljare från Sverigedemokraterna, så är det inte bara viktigt för Moderaterna utan även för Alliansen, säger Fredrik Furtenbach.

– Men man ska komma ihåg att Moderaterna har tappat så stort till Sverigedemokraterna. Fortfarande återstår det väldigt mycket för Moderaterna att ta igen, avslutar han.