Lund

Kräftpest sprids av olagligt spridda signalkräftor

2:00 min

Kräftpesten fortsätter att sprida sig i Sverige, och de kvarvarande bestånden av flodkräfta blir färre och färre. Anledningen är omfattande utplantering av signalkräfta som fortfarande pågår i Sverige, trots att det är olagligt.

I år har en rad nya utbrott av kräftpest skett i Sverige, och flodkräftan finns nu bara kvar i Norrland, nordvästra Svealand samt på Öland och Gotland. Skånes sista bestånd av flodkräftor är ett av dem som slagits ut av pesten under det gångna året.

Forskaren Ulrika Sahlin vid Lunds universitet befarar att minskningen av flodkräftan fortsätter om inget görs.

– Den främsta orsaken till att det sprids kräftpest idag är att människor flyttar signalkräftor. Eftersom man hittar kräftpest långt utanför områden där det finns signalkräftor, så är vår bedömning att det beror på att människor flyttat dem medvetet, säger hon.

– Sötvattenkräftor har ett stort kulturellt värde i Sverige, och det finns tyvärr en utbredd mentalitet, att man kan göra lite som man vill, när det gäller signalkräftor.

Ulrika Sahlin och Lennart Edman vid Sveriges Lantbruksuniversitet har för Havs- och vattenmyndigheten undersökt hur det ser ut i Sveriges kräftvatten.

Och resultatet är dystert för flodkräftan.

– Det går väldigt dåligt för flodkräftan i Sverige, vi har haft otroligt mycket flodkräfta och det minskar ständigt. Bara i år är det ett femtontal vatten som har drabbats av kräftpest, säger Ullrika Sahlin.

Många svenskar gillar ju signalkräftor, inte minst på tallriken, men EU, och därmed Sverige, klassar numera signalkräftan som en invasiv art, vilket betyder att den anses skadlig för svensk natur.

När man för 20 år sedan märkte att signalkräftan var en bärare av kräftpest förbjöds utsättning av signalkräfta i nya vatten.

– Och sedan dess har man hittat nya signalkräftor på många ställen, och förra året förbjöd man all form av utsättning av signalkräftor, säger Ulrika Sahlin.

Ulrika Sahlin säger att flodkräftan inte är dömd till undergång, och att det är möjligt att uppnå en balans mellan de båda kräftarterna i Sverige, men då är det nödvändigt att förbudet mot utsättning efterlevs.

– För att få en uppfattning av hur utbrett det är, att folk sätter ut kräftor, så har vi tittat på annonser på Blocket. Och under den här säsongen, 2017, så har vi hittat 38 annonser där man erbjuder utsättningskräftor av signalkräftor för försäljning, säger Ulrika Sahlin.

– Det är inte brottsligt att annonsera, det är inte brottsligt att köpa... men det är brottsligt att sätta ut signalkräftor, påpekar Ulrika Sahlin.