"Tanjas gata" hundra år efter revolutionen

2:02 min

Kalle Kniiviläs nya reportagebok "Tanjas gata" handlar om livet på en gata i Sankt Petersburg från revolutionsåret 1917 ända till våra dagar.

När jag ibland får frågan om hur det är att arbeta som journalist i Ryssland brukar jag säga att det är både lätt och svårt. Det är lätt för att det finns en rikedom av berättelser. Vilket gathörn du än rundar i en rysk stad så kan du stöta ihop med någon som berättar de mest hisnande saker om sitt liv och sin familj. Det kan handla om politiska och sociala förändringar i nutid eller ett våldsamt förflutet med släktingar som genomlidit eller gått under i krig och Stalinterror. Men den där rikedomen av vittnesmål kan vara förrädisk. Hur ska jag som journalist kunna sålla bland alla dessa dramatiska berättelser?

Kalle Kniivilä har valt en smart väg förbi det här dilemmat i sin nya bok: han rundar i princip bara ett enda gathörn och håller sig sedan till en enda gata på Vasilij-ön i Sankt Petersburg, tidigare Petrograd och Leningrad. Den ligger inte långt från Vinterplatatset och i ena änden finns stadens konstakademi. Men framför allt blir den ett tvärsnitt av sovjetiskt och ryskt liv från revolutionsåret 1917 genom de hundra åren fram till våra dagar.

Boktitelns Tanja är en flicka som för dagbok under Leningrads belägring under andra världskriget medan alla hennes familjemedlemmar dör i svält en efter en. Kniivilä intervjuar människor som bor eller har bott på "Tanjas gata". Han letar i arkiv och läser historiska skildringar för att pussla ihop vardagslivet i kvarteren.

Det här är Kniiviläs fjärde reportagebok på lika många år från forna Sovjetunionen. De tidigare har handlat om Putins kärnväljare i dagens Ryssland, om Krim efter den ryska annekteringen och om de rysktalande i Baltikum.

"Tanjas gata" lägger ännu fler pusselbitar till den större bild som författaren målmedvetet mejslar fram genom böckerna. Det är en slags lågmäld folkbildning om platser och människor som jag tror att många gärna läser om.