Snabb ökning av koldioxid

Halterna av koldioxid i atmosfären ökade med rekordfart under 2016, konstaterar Meteorologiska världsorganisationen i en rapport. Nuvarande koldioxidhalter har enligt FN-organisationen inte setts på miljontals år, och kan medföra stigande havsnivåer på 20 meter och en global temperaturhöjning på tre grader.

"Dagens koldioxidnivåer överträffar de naturliga variationer som setts under hundratusentals år", heter det i rapporten.

Koldioxidnivåerna i atmosfären nådde 403,3 ppm (miljondelar) under 2016, en ökning från 400 ppm året innan. Det är en 50 procent snabbare ökning än genomsnittet från senaste decenniet.

Senast halterna var så höga var för 3-5 miljoner år sedan, enligt mätningar som gjorts i luftbubblor i Antarktis urgamla isar. På den tiden var jordens temperatur 2-3 grader varmare än i dag, vilket medförde smältande isar och havsnivåer på 10-20 meter högre än i dag, enligt rapporten.