Låg östrogenproduktion kan kopplas till Alzheimers sjukdom

1:38 min

Östrogen är viktigt för hjärnans ämnesomsättning. Därför menar vissa forskare att en östrogenbehandling för kvinnor i klimakteriet skulle kunna förhindra uppkomsten av Alzheimers sjukdom senare i livet.

Halterna av könshormonet östrogen sjunker kraftigt hos kvinnor i klimakteriet och förblir sedan låga resten av livet.

Men östrogen är viktigt för hjärnans ämnesomsättning. Därför menar neuroforskaren Roberta Diaz Brinton att mycket lägre östrogenhalter kan, som en samverkande riskfaktor, leda till uppkomsten av Alzheimers sjukdom 20 till 30 år efter klimakteriet. 

Att behandla kvinnor i klimakteriet med östrogen skulle därför enligt Roberta Diaz Brinton kunna förhindra att kvinnor längre fram drabbas av demenssjukdomen.

Men östrogenbehandling som en möjlig förebyggande behandling möts med skepsis av svenska forskare. 

– Det finns väldigt många invändningar mot ett sådant resonemang, säger Per Johansson, psykiatriker och forskare vid minnesenheten Ängelholms sjukhus. 

– Man ska inte hoppas på för mycket. I det stora hela, där vi är människor och hur vi väljer att leva våra liv, blir det här ändå en väldigt liten faktor, säger Inger Sundström Poromaa, professor och överläkare på kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.