Skyddsombudet avsattes efter anmälan om trakasserier

2:33 min

Skyddsombudet på skolkoncernen Vindoras huvudkontor i Göteborg larmade om mobbning från ledningen. Men efter att ha anmält till Arbetsmiljöverket avsattes hon som skyddsombud.

Vindora-koncernen driver flera skolföretag, bland annat Praktiska Sverige med ett 30-tal gymnasieskolor runt om i landet. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg med ett 20-tal anställda.

Det var i april i år som det då nyligen valda skyddsombudet lämnade in en anmälan om begäran om åtgärder enligt 6 kap § 6a i Arbetsmiljölagen.

Anmälan lämnades in till företagsledningen och handlade om sexuella trakasserier på huvudkontoret och om mobbning och kränkande särbehandling från vd och personalchef. Med den ville skyddsombudet att ledningen skulle agera.

Men enligt skyddsombudet började ledningen ifrågasätta hennes anmälan.  I dokument som P4 Göteborg tagit del av kan man läsa hur hon kände sig hotad av ledningen, de försökte få henne att dra tillbaka anmälan flera gånger.

"Om jag inte drog tillbaka min begäran skulle det "inte bli snyggt" "Detta ser jag som ett hot och ett ytterligare försök att hindra mig i mitt uppdrag som skyddsombud.", skriver hon bland annat.

Det svar som ledningen sedan kom med berörde inte alls mobbning, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, enligt skyddsombudet som valde hon att gå vidare till Arbetsmiljöverket.

Då börjar arbetsgivaren ifrågasätta själva valet av skyddsombud.

– När anmälan har gått, från skyddsombudet till arbetsmiljöverket så väljer arbetsgivaren att ifrågasätta valet. Man lägger därmed fokus på formaliteter och inte på att  förbättra arbetsmiljön, säger Ronja Morales Nilsson.

Arbetsmiljöverket avslog skyddsombudets begäran om att vidta åtgärder, bland annat eftersom skyddsombudet inte hade valts på ett formellt korrekt sätt. På arbetsplatsen valdes istället ett nytt skyddsombud.

Vindoras vd Jarl Uggla vill inte ställa upp på en intervju men skriver till P4 Göteborg att skyddsombudet avsattes av personalen på huvudkontoret och inte hade den förankringen som krävdes i sitt arbete varpå personalen valde ett nytt skyddsombud.

Han skriver vidare att företaget har ett bra arbetsmiljöarbete.