Miljögifter i Mälaren undersöks

1:16 min

Just nu pågår provtagningar i Mälaren för att naturvårdarna ska få veta vilka miljögifter som finns i sjön. Det är de fyra länsstyrelserna runt Mälaren som står bakom undersökningen.

– Vi vet lite om vissa delar av Mälaren, men vi har ingen helhetsbild egentligen så det här är ett sätt att få det, säger Håkan Johansson som är miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Har det här något att göra med att Mälaren är dricksvatten för väldigt många människor?

– Ja, det är jätteviktigt att vi har kontroll på hur situationen ser ut både på miljögifter och på närsalter i Mälaren. Potentiellt skulle det här ju kunna påverka dricksvattenförsörjningen för drygt två och en halv miljoner människor runt Mälaren.

Det är länsstyrelserna i de fyra länen runt Mälaren som just nu gör provtagningar för att kartlägga miljögifter i sjöns bottensediment.

Målet är att få bättre koll på vilka miljögifter som finns i Mälaren, varifrån de kommer och vad som kan göras åt gifterna.

Håkan Johansson berättar om ett miljögift som man redan vet kommer att synas i kartläggningen.

– Vi vet att vi har problem med Tributyltenn som har varit en beståndsdel i båtbottenfärger.

Vad ställer den till med då?

– Den kan förorsaka hormonella effekter, att till exempel honsnäckor utvecklar manliga könsdelar, säger Håkan Johansson.