Han prisas för sitt arbete med självskadebeteende

2:23 min

Psykiatrisjuksköterskan Joachim Eckerström har infört kontrakt mellan vårdtagare och vårdgivare. Nu prisas han av Vårdförbundets för sitt initiativ.

Kontraktet som skrivs mellan patienten och vårdpersonalen är ett sätt att få patienten att känna sig delaktig i beslut som fattas.

– Kontraktet är personcentrerad vård och patienten styr själv vården. Det är en trygghet. Man kanske aldrig använder det, men det är en trygghet att det finns, säger Joachim Eckerström. Nu prisas han av Vårdförbundet för sitt initiativ.

Han menar att vården fram till nu fokuserar på själva självskadebeteendet och inte på att förstå varför det sker eller arbetar för att stoppa impulsen att skada sig själv.

– Ofta står det i kontraktet att målet är att man ska lägga in sig vid självskadeimpulser, istället för att skada sig, säger Joachim.

Varför är det viktigt att man skriver kontrakt?

– Vill man få effekter behöver man en plan och överenskommenlse så man har samma idé om vart det ska leda. Kontraktet skriver man tillsammans med vårdpersonal.