FN-rapport: Stor klyfta mellan klimatlöften och 2-gradersmål

2:18 min

En ny rapport från FN-organet UNEP visar att klimatlöftena från Paris bara når en tredjedel av det som krävs för att hejda jordens uppvärmning till två grader.

Johan C Kuylenstierna som är policychef vid SEI har deltagit i arbetet med rapporten.

– Det är faktiskt möjligt att uppnå 2-gradersmålet men bara om vi gör väsentligt mer innan 2030. Det är väldigt viktigt vad vi gör de närmaste tolv åren, säger Johan C Kuylenstierna.

När Parisavtalet skrevs under gav alla länder löften om hur de ska försöka minska koldioxidutsläppen. Men innan bläcket torkat stod det klart att löftena långt ifrån täcker det som krävs för att hejda den globala uppvärmningen.

UNEP studerar hur det går med försöken att böja utsläppskurvorna utifrån olika scenarion. Enligt rapporten kommer klimatutsläppen ligga på runt 60 gigaton, alltså en miljard ton, per år 2030 om kurvorna fortsätter som i dag. Istället för 42 gigaton som tvågradersmålet fordrar.

Men enligt UNEP är det möjligt att överbrygga utsläppsgapet. Det handlar om att använda utsläppssnål teknik, som energi från sol och vind, effektivare bilar, återplantera skog och minskad avverkning.

Enligt Johan C Kuylenstierna går att få ner utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt.

 – Vi har ju teknologierna vi har åtgärderna. Och det är faktiskt kostnadseffektiva åtgärder, säger han.

Tio länder är storförbrukare av kol. De använder tillsammans 85 procent av världens kol. Störst är Kina Indien Turkiet och Indonesien.

Den omställning som krävs kan vara politiskt svår, skriver UNEP, eftersom det betyder att många människor som levt av kolindustrin måste ha en annan försörjning. Flygets utsläpp ökar och kommer sannolikt mer än fördubblas fram till år 2030.

En del länder har villkor för att uppfylla sina klimatlöften. Till exempel behöver fattiga länder bistånd för att klara målen. 

Sedan i december 2016 finns en överenskommelse om att fasa ut kortlivade klimatgaser.

 – De varar inte lika länge i atmosfären som CO2. Därför, om man drar ned på de här gaserna och partiklarna som värmer upp atmosfären, får man en snabb respons, säger Johan C Kuylenstierna.