Polisens medborgarlöften i Värmland

Följande medborgarlöften har polisen gett i de värmländska kommunerna:

Arvika

- minska risken för unga att hamna i drogberoende

- arbeta för bättre cykelbeteende i centrum

- öka sin synlighet

Eda

- minska risken för unga att hamna i missbruk

- arbeta för minskning av drog och rattfylla

- förändra miljön runt järnvägsundergången vid stationen i Charlottenberg

Filipstad

Öka den upplevda tryggheten i centrum genom

- minst två trygghetsvandringar

- att aktivt verka för minskad droganvändning

Forshaga

- genomföra tillsyn mot verksamhet som innehar alkoholtillstånd

- utveckla och öka riktade informationskampanjer, exempelvis till föräldrar med skolelever

- fotpatrullera med uniformerad polis på utvalda platser och tidpunkter

- genomföra minst två insatser mot försäljning av alkohol och narkotika, inriktat mot ungdomar, om underrättelseläget medger detta

- genomföra minst en trafikkontroll/vecka

- erbjuda samtliga högstadieskolor besök och narkotika/alkoholinformation

- delta i gemensamma tillsyner med inriktning berusningsnivå

Grums

- utöka antalet trafikkontroller av drog och rattfylla

- genomföra insatser mot försäljning av narkotika

- informationskampanjer på skola och fritidsgård om ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)

- fyra trygghetsvandringar

Hagfors

- arbeta för en tryggare trafikmiljö

- motverka alkohol och droganvändningen bland unga

Hammarö

- genomföra tillsyner mot verksamheter med alkoholtillstånd

- bedriva grannsamverkan (mot inbrott)

- utökad tillsyn i brottsdrabbade områden där missbrukare uppehålller sig

- Fyra trygghetsvandringar

Karlstad

- utöka tillsynen av berusningsnivå på krogar och nattklubbar

- fotpatrullera med uniformerad personal

- insatser mot försäljning av narkotika till unga

- beivra överträdelser av alkoholförbud

Kil

- tillsyner av verksamheter med alkoholtillstånd

- tillsyn av tobaksförsäljare

- utöka riktade informationskampanjer om alkohol, narkotika, droger och tobak, till exempel till föräldrar

- fotpatrullera med uniformerad personal

- minst två insatser mot försäljning av alkohol och narkotika till unga, om underrättelseläget medger det

- genomföra minst en trafikkontroll/vecka

- erbjuda varje högstadieskola besök och narkotika/alhoholinformation

Kristinehamn

- verka för inkludering av nyanlända

- arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i centrum

- genomföra minst två trygghetsvandringar

- jobba med grannsamverkan (mot inbrott)

Munkfors

Arbeta för ökad trygghet och fokusera på att minska droganvändning bland unga genom bland annat:

- att fotpatrullera i centrum

- narkotikainsats mot ungdomar

Säffle

- arbeta för att förbättra utemiljön

- utöka sin synlighet och tillgänglighet

Storfors

- ökad synlighet

- jobba med grannsamverkan (mor inbrott)

Sunne

- arbeta för att minska risken för unga att hamna i drogberoende

- öka känslan och upplevelsen av trygghet i centrum

Torsby

- Arbeta för att motverka droganvändningen bland unga

- se över trafiksituationen i tätorten

Årjäng

Öka tryggheten med en synligare polis, genom att

- öka fotpatrullering i centrumkärnor

- anpassa öppettiderna på polisstationen för att öka tillgänglighet och servicenivå

- informationsinsatser till nyanlända om rättigheter och skyldigheter och övrig samhällsinformation

- jobba med grannsamverkan

- trygghetsvandra för att inventera platser som upplevs otrygga