Nordbor tror på nordiskt samarbete

2:41 min

Över 90 procent av Nordens befolkning ser nordiskt samarbete som viktigt eller mycket viktigt. Det visar en färsk enkät till 3 000 nordbor.

Försvar och säkerhet är det politiska område som flest pekar ut som viktigt när det gäller nordiskt samarbete, enligt den nya studien. 

– När man ser på det nordiska samarbetet upplevs det som tryggt och relevant. I osäkra tider tänker man att det är bra, säger Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Den konservativa gruppen i Nordiska Rådet passade på tisdagen på att lägga fram två förslag som just handlar om ökat nordiskt samarbete när det gäller säkerhetsfrågor.

– Det är en ny, försämrad normalbild som har etablerats i Östersjöområdet. Det gör att vi står inför likartade utmaningar och en likartad hotbild. Därför tror vi att man kan göra mer när det gäller att samarbeta, säger moderaten Hans Wallmark, som leder den konservativa partigruppen.

– Vi lyfter fram två områden; totalförsvarsplanering och cyberhot.

Vad är det man skulle kunna göra i morgon, enligt ert sätt att se, som man inte gör i dag?

– Fler övningar, fördjupat myndighetssamarbete och en breddad insikt om hoten.

På tisdagen öppnades Nordiska Rådets stora årliga möte i Helsingfors. Samtidigt presenterades undersökningen som visar att över 90 procent av 3 000 tillfrågade nordbor ser nordiskt samarbete som viktigt eller mycket viktigt.

– Vi vet om att medborgarna i de nordiska länderna tycker att Norden är bekant, det är hemvant, det är familjärt och det känns tryggt. Det är en region som har hållit på att integreras under så många år, säger statsminister Stefan Löfven.

Framför allt yngre nordbor under 30 år trycker på vikten av att medborgarna kan använda hela Norden som ett område att jobba, studera och bo i.

Fast vissa ifrågasätter om det nordiska politiska samarbetet är tillräckligt väl organiserat. Danmarks minister för nordiskt samarbete, Karen Elleman, har i en debattartikel tidigare kallat Nordiska Rådet för "Nordens dyraste kaffeklubb".

– Man ska aldrig tro att det här är tillräckligt bra och slå sig till ro och säga att nu är det perfekt. Nej det är klart att det säkert går att effektivisera, säger Stefan Löfven.

På senare år har det förts fram flera idéer om en slags nordisk federation, med mer av överstatlighet. Fast de nordiska ländernas regeringar är inte så öppna för den idén.

Enligt Nordiska Rådets president, den åländska liberalen Britt Lundberg, kan det stora förtroendet för nordiskt samarbete delvis bero just på att det är självständiga stater som jobbar tillsammans.

– Jag tror faktiskt att en liten orsak till att vi har så stark legitimitet för det nordiska samarbetet är just att vi inte har någon överstatlighet, säger Britt Lundberg.