Fortsatt könssegregation på utbildningar och arbetsplatser

0:57 min

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är valet av studier och yrken fortfarande könssegregerade, visar ett nytt forskningsprojekt från Lunds universitet.

Könstypiska yrkesval lägger grunden till en könssegregerad arbetsmarknad.

– Redan vid gymnasievalet kan vi se att pojkar och flickor väljer olika typer av utbildningar som sedan fortsätter i högskolan och ut i yrkeslivet. När man är 15 kanske det inte är så lätt att styra över vad man blir påverkad av, säger Una Telhed, projektledare.

2600 ungdomar intervjuades inför valet till gymnasium och högskola. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är valet av studier och yrken fortfarande könssegregerade, konstaterar forskarna vid Lunds universitet.

En anledning kan vara att flickor fortfarande har större tvivel på sin egen kompetens. De som inte tror på sin kompetens får sämre koll på sina verkliga förmågor

 – Det är ganska intressant att vi då ser att pojkar i Sverige inte har kompetenstvivel på samma sätt, säger Una Tellhed.

Pojkarna tror att de klarar både mansdominerade yrken och kvinnodominerade yrken lika bra. Det är bara kvinnorna som tvivlar på om de klarar de mansdominerade yrkena.

Många tror att de ska trivas sämre på utbildningar som domineras av det motsatta könet. Att bli accepterad socialt som ung är viktigt och man söker ofta sina vänner av samma kön.

Men att prata om att kvinnor har ”speciella kvinnliga anlag” som passar bättre för vissa jobb och samma sak för män, det är ett gammeldags sätt att se på yrkesroller, menar forskarna som hoppas på en attitydförändring för att kunna påverka könssegregationen. 

– Vi tror att det kan vara en bra ide att börja prata om "könslikhet", istället för könsskillnad.

Vi är vana vid att prata om skillnader mellan könen. Internationell forskning visar att det framförallt finns könslikhet mellan pojkar och flickor, män och kvinnor, på psykologiska variabler.

– Kvinnor och män skiljer sig inte åt speciellt mycket vare sig då det gäller kompetens eller personlighet utan där är män och kvinnor lika sedan är det individuella skillnader, avslutar Una Tellhed.