Flera tusen kan få minskad assistansersättning

1:57 min

Försäkringskassan har varnat regeringen för att en ny dom kan göra att flera tusen personer med funktionsnedsättning kan förlora en del av assistansersättningen från staten. Nu kräver flera organisationer att regeringen ändrar lagen.

Lars Ohly, som är ordförande i Funktionsrätt Sverige, tycker att Försäkringskassans varning visar hur allvarligt läget är.

– Nu har det gått väldigt långt. Försäkringskassan är inte den instans som har värnat LSS och den personliga assistansen tidigare. Tvärtom har den drivit fall för att inskränka rättigheter, säger Lars Ohly. 

Personer som bedöms ha behov av hjälp för att klara sina grundläggande behov har rätt till assistansersättning. De som behöver hjälpen i mer än 20 timmar per vecka får ersättningen av staten, de andra får den av kommunen.

I dag får drygt 15.000 den statliga ersättningen, det är 1000 färre än förra året. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen från juni kan, när Försäkringskassan börjar tillämpa den, göra att flera tusen på en gång går miste om delar av den ersättningen.

Domen innebär bland annat att tid för förberedelser och väntetider inte längre räknas in i behoven. 

– Till exempel om en person behöver delta på ett möte, idag följer assistenten med för att man inte vet när det grundläggande behovet uppstår. Det kan hända att assistenten sitter overksam under mötet eller att han eller hon måste rycka in. Det går inte med den nya domen, som tar bort beredskapstiden, säger Lars Ohly. 

Förra veckan varnade försäkringskassan i ett brev till socialdepartementet om konsekvenserna av domen. Även om själva rätten till assistansen inte påverkas, kan uppemot sextusen personer få färre timmar, säger kassans generaldirektör Anne-Marie Begler.

– Det är viktigt för oss att informera regeringen om hur vi ser på det, det här är svårt för oss att tillämpa på ett rättvist sätt, säger hon.

Anne-Marie Begler ser en risk att valfriheten för personer med funktionsnedsättning minskar, eftersom domen gör det svårare för assistansbolag att planera arbetet.

– Nu när man får hjälp en halvtimme och sen kan det ta två timmar till nästa hjälpbehov då får inte bolaget ersättning för den här tiden mellan de två situationerna. Då finns risk för att många bolag säger att det här inte är så intressant för oss längre. På det sättet minskar valfriheten för den enskilde, säger Begler.

Anne-Marie Begler tror att endast en lagändring kan stoppa försämringen, eftersom försäkringskassan måste rätta sina beslut efter domen.

Ansvariga statsrådet Åsa Regnér, som Ekot har sökt under dagen, har tidigare sagt att hon är redo att ändra lagen om tillämpningen inte lever upp till intentionen, att även personer med funktionshinder ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Liberalernas riksdagsledamot Bengt Eliasson KU-anmälde Åsa Regnér i oktober, för att hon i regleringsbrevet för Försäkringskassan 2016 skrev att man måste bryta ökningen av antalet assistanstimmar, något som han och andra anser ligga bakom åtstramningarna.

Kristdemokraten Emma Henriksson, som är ordförande i riksdagens socialutskott, har begärt en så kallad aktuell debatt med närvaro av statsrådet Åsa Regnér.

– För oss är det helt uppenbart att lagen behöver ändras. Det ringer människor till mej, det skriver människor till mig som gråter därför att de är så rädda för vad som kommer att hända med deras liv när de blir kontaktade av Försäkringskassan för att berätta om att just deras ersättning nu kanske är den som är nästa att dras in, berättar Henriksson.

Enligt Lars Ohly på Funktionsrätt skulle regeringen få en majoritet i riksdagen om man kom med ett förslag som både ändrar lagen om assistans och stoppar en ny hårdare tillämpning av försäkringskassan.

Fotnot: Denna artikel har ändrats. I en tidigare version uppgav vi att personer riskerade gå miste om hela den statliga ersättningen.