Östergötland

Läs, sjung och rimma med ditt barn

1:32 min

Regionbiblioteket vill få igång en nationell satsning även här i länet där föräldrar med barn som är sex månader får hembesök för att stimulera läsning.

Att läsa, sjunga och rimma med sina barn från tidig ålder är viktig för språkutvecklingen. Kerstin Olsson, regionbibliotekarie är ivrig att få igång en tidig bokstart för barn i åldrarna 0 till 3 år.

– Jag vill att vi ska komma igång och skriva avtal säger Kerstin Olsson.

Bokstart och är en nationell satsning som nu sprider sig i landet. Då kommer biblioteksanställda hem till föräldrar första gången barnet är sex månader med ett bokpaket och tips och råd på hur föräldrar kan läsa, rimma och sjunga med sina barn.

– Det underlättar för barnet att utveckla sitt språk.

Biblioteken, barnavårdcentraler, logopedin och förskolan ska sammarbeta kring Bokstart. I länet finns det idag på vissa platser ett visst samarbete men det gäller inte alla. Det föds omkring 5000 barn i länet per år.

Det låter som att det kan bli dyrt med så många hembesök?

– Jaa, det är dyrt men man vinner också mycket på det. Samhället får tillbaka det man satsar på de små barnen säger Kerstin Olsson.